Literature

A

Abbott, J.S.C., Peter Stuyvesant. The Last Dutch Governor of New Amsterdam (1873)

Abramson, T., Studies in Early Medieval Coinage. Volume 2. New Perspectives (2011) 

Abulafia, D., The boundless sea. A human history of the oceans (2019)

Alexander, M., Beowulf. A verse translation (2001)

Althuysen, J., Friesche Rymlery (1755)

B

Bach, R. & Munson, R., Jonathan Livingston Seagull (1970)

Bailey, G., Galanidou, N., Peeters, H., Jöns, H. & Mennenga, M. (ed), The Archaeology of Europe's Drowned Landscapes (2020)

Bangma, J. & Jong, de A. & Joustra, W., De Lange. Hotze Schuil - keizer onder de kaatskoningen (2006)

Bazelmans, J., By Weapons Made Worthy. Lords, Retainers and their relationship in Beowulf (1999)

Bazelmans, J., Zijn de Friezen wel Friezen? (1998)

Beelen, H. & Biesheuvel, I. (ed), Walvissen groot en vet. Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden (2018)

Berendse, M. & Brood, P., Historische Atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt (2019)

Berkel, van G., Friese plaatsnamen verklaard. Reeks Nederlandse plaatsnamen Deel 11 (2017)

Bernlef, J., Meeuwen (1975)

Besteman, J.C., Bos, J.M. & Heidinga, H.A., Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum (1992)

Boer, de D.E.H. & Cordfunke, E.H.P., Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (2010)

Boeve, M. (ed), Dertig dieren in de Middeleeuwen. Madoc (2017)

Bohn, R. (ed), Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit (1999)

Bolton, T., Cnut the Great (2017)

Boomsma, P.R., Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon (1998)

Borghaerts, P., Houtstromen. Bossen, binten en boerderijen (2021)

Bos-van der Heide, H.S.E., Het Rudolfsboek (1937)

Bosman, A.V.A.J., Rome aan de Noordzee. Burgers en barbaren te Velsen (2016)

Braaksma, S.S., Fete. It nea earder fertelde ferhaal (2019)

Breay, C. & Story, J. (ed), Anglo-Saxon Kindoms. Art, Word, War (2018)

Bremmer, R.H., Frisian in Anglo-Saxon England: A historical and toponymical investigation (1981)

Bremmer, R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004)

Bremmer, R.H., "Thi Wilde Witsing": Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws (2020)

Breuker, P., Boppe. In blomlêzing út de Fryske keatsliteratuer (1987)

Breuker, P., Het landschap van de Friese klei 800-1800 (2017)

Breuker, P. (ed), De Fiifde Woansdei. 150 jier PC (1853-2003) (2003)

Breuker, P. (ed), Kaatsen: lange traditie, levende sport (1997)

Brooks, S. & Harrington, S., The Kingdom and People of Kent AD 400-1066. Their history and archaeology (2010)

Brouwer, J.H., Haantjes, J. & Sipma, P. (ed), Gysbert Japicx Wurken (1966)

Brouwers, L.L., Ameland. De Vrije Heerlijkheid (2013)

Bruijn, I., Ship's Surgeons of the Dutch East Company. Commerce and Progress of Medicine in the Eighteenth Century (2009)

Bruijns, J.R., Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964 (2019) 

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (ed), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 1: 764 - 1300 (1995)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (ed), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300 - 1450 (1996)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (ed), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450 - 1575 (1998)

Buisman, J., & Engelen, van A.F.V. (ed), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 (2000)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (ed), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 5: 1675-1750 (2021) 

Bunt, van de A., Wee de overwonnenen. Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen (2020)

C

Camphuysen, K., De zilvermeeuw (2018)

Carmiggelt, A., De 'Koningsterp' van Wijnaldum. De Friese elite in de vroege Middeleeuwen (2000)

Cordfunke, E.H.P., Begraven verleden. Hoven en kastelen in Kennemerland 850-1350 (2018)

Cordfunke, E.H.P., Een graafschap achter de duinen. Het ontstaan en de vorming van het graafschap Holland [850-1150] (2018)

Coulthard, S., A Short History of the World According to Sheep (2020)

Crawford, S. Anglo-Saxon England 400-790 (2018)

D

Delantly, G. & Matto, M. (ed), The Word Exchange. Anglo-Saxon poems in translation; Maxims I (2011)

De Maesschalck, E., De graven van Vlaanderen (861-1384) (2019)

Denekamp, N., Alleen op een eiland. Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat (2015)

Derks, T. & Roymans, N. (ed), Ethnic Constructs in Antiquity : The Role of Power and Tradition; Bazelmans, J., The early-medieval use of ethnic names from classical antiquity. The case of the Frisians (2009)

Dhaeze, W., The Roman North Sea and Channel Coastal Defence. Germanic Seaborne Raids and the Roman Response (2019)

Dickerson, M.T., The Finnburg Encounter (1991)

Diekamp, W., Die Vitae Sancti Liudgeri (1923)

Dijkstra, A., De Hemelbouwer. Een biografie van Eise Eisinga (2021)

Dijkstra, M.F.P., Rondom de mondingen van de Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3de en de 9de eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek (2011)

Dijkstra, M.F.P. & Koning, de J., All quiet at the western front (2014)

Doedens, A. & Houter, J., De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (2018)

Doorn, van F., De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee (2017)

Doorn, van F., De Friezen. Een geschiedenis (2021)

Driel-Murray, D. van & Plicht, van der H., Het gelijk van Boeles: schoenvondsten uit de Friese terpen (2016).

E

Eijnatten, van J. & Lieburg, van F., Nederlandse religie geschiedenis (2005)

Emanuel, J.P., Black Ships and Sea Raiders. The Late Bronze and Early Iron Age Context of Odysseus' Second Cretan Lie (2017)

Engeler, C. (ed), Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum (2021)

Engelkes, G.G., Der schwarze Rolf (1936)

Engen, van H., Nijdam, H. & Vliet, van K. (ed), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen (2021)

F

Faber, K.P.H. & Faber, L.A., De eerste koningen van Nederland (2007)

Falk, O., A Dark Age Peter Principle: Beowulf's incomptence threshold (2010)

Faltings, J.I., Föhrer Grönlandfahrt im 18. und 19. Jahrhundert (2011)

Faltings, V.F. & Jannen, R., Twäärs üüs en halligschep. Swäärs üs en halagsjep. Lexikon der friesischen Redewendungen von Föhr und Amrum (2016)

Feddersen, B.H. & Asbach, W., Der historische Walfang der Nordfriesen. 1 (1991)

Ferwerda, L., Een Uytland gheheten Bil. De geskidenis fan de gemeente 't Bildt (2005)

Fleming, R., Britain after Rome. The Fall and Rise. 400 to 1070 (2010)

Folkerts, R., Die Theelacht zu Norden. Ein seit 1100 Jahren auf genossenschaftlicher Basis geführter Familienverband (1986)

Fouracre, P. (ed), The New Cambridge Medieval History. Volume I c. 500 - c. 700 (2013)

G

Gildemacher, K.F., Het Friese water (2015)

Ginkel, van E. & Vos, W., Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Zuid-Holland (2018)

Goede, de A., Koning Redbad (1937)

Goldsworthy, A., Hadrian's Wall. Rome and the Limits of Empire (2018)

Gorp, van P.J.M., Friese mantels. Een wolnijverheid van voor Christus tot in de 11de eeuw (1986)

Gransbergen, C., Een walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (2018)

Green, D.H. & Siegmund, F., The Continental Saxons. From the Migration Period to the tenth century (2003)

Grierson, P. & Blackburn, M., Medieval European Coinage. The Early Middle Ages 5th-10th centuries (1986)

Groenendijk, H. & Bärenfänger, R., Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren en het Dollardgebied (2008)

Gros, F., Marcher, une philosophie (2013)

Groth, K., Quickborn (1871)

H

Haan, de A.C. (ed), Roeiend redden. Het roeireddingwezen van Texel tot Rottum (1976)

Haan, de P. & Huisman, K (ed), Gevierde Friezen in Amerika (2009)

Halbertsma, H., Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2000) 

Hanewald, R. (ed), UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Der offizielle Reiseführer (2018)

Harari, Y.N., Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid (2012)

Harrington, S. & Welch, M., The Early Anglo-Saxon Kingdoms of Southern Britain AD 450-650. Beneath the Tribal Hidage (2014)

Haywood, J., Dark Age Naval Power. A Reassessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring Power (1991)

Hazenberg, T. & Heijden, van der P., Varen op de Romeinse Rijn. De schepen van de Zwammerdam en de limes (2016)Heeren, S. & Feijst, van der L., Fibulae uit de Lage Landen. Brooches from the Low Countries (2017)

Heeren, S. & Willemsen, A. (ed), Fibula's. Vondsten, vormen & mode (2017)

Heerma van Voss, L., Michael Pye's Edge of the World. Een succesvolle, maar mislukte geschiedenis van de Noordzee (2016)

Henderikx, P.A., Land, Water en Bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen (2001)

Henkes, B., Sporen van het slavernijverleden in Fryslân (2021)

Henstra, D.J., Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (c. 700-1200) (2012)

Henstra, D.J., The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account of former Frisia  c.600-c.1500 (1999)

Higham, N.J. & Ryan, M., The Anglo-Saxon World (2013)

Hines, J., The Anglo-Frisian question (2014)

Hines, J., The role of the Frisians during the Settlement of the British Isles (2001)

Hines, J. & IJssennagger, N.L. (ed), Frisians and their North Sea Neighbours. From the fifth century to the Viking Age (2017)

Hines, J. & IJssennagger-van der Pluijm, N.L. (ed), Frisians of the Early Middle Ages (2021)

Hoekstra, D., Glans op het Wad. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (2020)

Holm, S., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Walfangs der Nordfriesen (2003)

Homerin, D., A l'aube de l'Europe, un saint friso-gascon: la légende dorée de saint Fris de Bassoues (1ère partie) (1999)​​

Hoogeveen, T., De geur van hooi. Hoe het boerenleven in Nederland veranderde (2020)

Hout, van J., De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk. Blog Nifterlaca (2017)

Huisman, K., De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen (2003)

Huisman, K., Penjumer Halsbân (1994)

Hunink, V., Tacitus. In moerassen & donkere wouden. De Romeinen in Germanië (2015)

I

IJssennagger, N.L., Between Frankish and Viking: Frisia and Frisians in the Viking Age (2017) 

IJssennagger, N.L., Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World (2017)

Ironmonger, J., Not Forgetting the Whale (2020)

Israel, J., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall (1995)

J

Jacobs, T.J.M., Friese vorsten (2020)

Jansen, M. & Oostendorp, van M., Taal van de Wadden (2004)

Jansen, S. & Lokven, van M., Rivierenland. Nederland van Aa tot Waal (2018)

John, E., Reassessing Anglo-Saxon England (1996)

Jong, de W., Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild? (SEMafoor, 2002)

Jong, 't H., De dageraad van Holland. De geschiedenis van het graafschap 1100-1300 (2018)

K

Kagge, E., Walking. One step at a time (2018)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Friesland (2010)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Groningen en Drenthe (2010)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken van Van Harlingen tot Wilhelmshaven (2007)

Kauffmann, P.E., Recherches numismatiques, Triens Audulfe - monétaire (Mérovingiens, website)

Kessler, D., Friesland, het kleinste land op aarde - Friesland, the smallest country on earth (2017)

Klaesoe, I.S. (ed), Viking trade and settlement in continental Western Europe (2010)

Klerk, de A., Vlaardingen in de wording van het graafschap Holland 800-1250 (2018)

Knaap, van der J., Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777-1778 (2019)

​Knottnerus, O.S., De vergeten Friezen. Een mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een boeiend thema (2008)

Knottnerus, O.S., Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier (2009)

Knottnerus, O.S, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water (2008)

Kok, A., Randland. Portret van Friese en Groningse kuststrook (2002)

Kok, de G., Walcherse ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 (2020)

Kuipers, J.J.B., Jensma, G. & Vries, O., Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden (2011)

Kurlansky, M., Cod. A biography of the fish that changed the world (1997)

Kurlansky, M., Salt. A world History (2002)

Kurowski, F., Die Friesen. Das Volk am Meer (2019)

L

Laan, van der J., De bijzondere voorwerpen uit de opgravingen in Ezinge (2016)

Langen, de G.J., Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de Vroege en de Volle Middeleeuwen (1992)

Lanzing, F., Soldaten van Smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914 (2005)

Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 1). Peuples, cultures, territoires (2011) 

Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 2). Centres, communications, échanges (2011)

Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 1). Essai (1983)

Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 2). Corpus des Sources écrites (1983)

Lebecq, S., The Frisian trade in the Dark Ages. A Frisian or a Frankish/Frisian trade? (1992)Leeuwen, van J., Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland (1826)

Leeuwen, van J., Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie. Archeologisch onderzoek naar de (vroeg)middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste regionale centrum van West-Friesland in de periode 675-1298 (2014)

Lehr, P., Pirates. A new history, from Vikings to Somali raiders (2019)

Leinenga, J.R., Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied (1995)

Leinenga, J.R., Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (2018)

Leyser, H., A short history of the Anglo-Saxons (2017)

Lokin, J.H.A. & Jansen, C.J.H. & Brandsma, F., Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17de en 18de eeuw (1999)

Looijesteijn, L., Muurling, S., Petterson, A., Ridder, de T. & Zee, van der A., Het ontstaan van het graafschap Holland; Holland, historisch tijdschrift (2018)

Looijenga, A. & Popkema, A. & Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening (2017)

Louman, J.P.A., Fries waterstaatbestuur. Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (2007)

Lucas, E.V., A wanderer in Holland (1905)

Lugt, F., Rijnland in de donkere eeuwen. Van de komst van de Kelten tot het ontstaan van het graafschap (2021)

Lukezic, C. & McCarthy, J.P. (ed), The Archaeology of New Netherland. A World Built on Trade (2021)

Lunsford, V.W., Piracy and Privateering in the Golden Age Netherlands (2005)

M

Manco, J., The Origins of the Anglo-Saxons. Decoding the Ancestry of the English (2018)

Matto, M. & Delanty, G. (ed), The Word Exchange - translation of the Exeter Book (2011)

McKitterick, R. (ed), The New Cambridge Medieval History. Volume II, c. 700 - c. 900 (2013)

Meeder, S. & Goosmann, E., Redbad. Koning in de marges van de geschiedenis (2018)

Mees, K., Burial, Landscape and Identity in early medieval Wessex (2019)

Meier, D., Die Halligen. In Vergangenheit und Gegenwart (2020)

Meier, D., Seefahrer, Händler und Piraten im Mittelalter (2004)

Meier, D., Kühn, H.J. & Borger, G.J., Der Küstenatlas. Das schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit und Gegenwart (2013)

Meijlink, B., Silkens, B. & Jaspers, N.L., Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand (2017)

Mitchell, S., Beowulf (2017)

Mol, J.A., De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 (2017)

Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (2011)

Mol, J.A. & Smithuis, J., De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland (2008)

Molen, van der S.J., Oorsprong en geschiedenis van de Friezen (1981)

Moolenbroek, van J., Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl. Acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld (2016)

Mulder-Bakker, A.B. & Bremmer, R.H., Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200-1580 (2021)

Muskens, M.P.M., De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis (1989)

N

Nicolay, J., Nieuwe bewoners van het terpgebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.) (2005) 

Nicolay, J. & Langen, de G. (ed), Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (2015);

Niemeyer, M. (ed), Handbuch des Friesischen (2001)

Nieuwenhuijsen, K., Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 (2016)

Nieuwenhuijsen, K. (red), De Slag bij Vlaardingen 1018 (2018)

Nieuwhof, A., Anglo-Saxon immigration or continuity? Ezinge and the coastal area of the northern Netherlands in the Migration Period (2012)

Nieuwhof, A., De wierde Wierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek (2006)

Nieuwhof, A., Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of northern Netherlands 600 BC-AD 300 (2015)

Nieuwhof, A., Ezinge Revisited. The Ancient Roots of a Terp Settlement. Volume 1: Excavation - Environment and Economy - Catalogue of Plans and Finds (2020)

Nieuwhof, A. (ed), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (2016)

Nieuwhof, A. (ed), The excavations at Wijnaldum. Volume 2: Handmade and wheel-thrown pottery of the first millennium AD (2020)

Nieuwhof, A., Knol, E. & Nicolay, J. (ed), De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (2019)

Nieuwhof, A., Knol, E. & Schokker, J. (ed), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie (2018)

Nieuwhof, A., Nicolay, J. & Wiersma, J. (ed), De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling (2018)

Nijdam, H., A Comparison of the Injury Tariffs in the Early Kentish and the Frisian Law Codes (2014)

Nijdam, H., Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (2008)

Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de Wadden (2018)

Noordhoff, I., Schaduw kust. Vier generaties hertekenen de rand van de Waddenzee (2018)

O

Olsen, K.M., Gulls of the World. A Photographic Guide (2018)

Oosthuizen, S., The Anglo-Saxon Fenland (2017)

Oosthuizen, S., The Emergence of the English (2019)

P

​Paine, L., The sea and civilization. A maritime history of the world (2013)

Penning, Y., Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog (2006) 

Pestell, T., The Kingdom of East Anglia, Frisia and Continental Connections, c. AD 600 – 900 (2014)

Pestell, T. & Ulmschneider (ed.), Markets in Early Medieval Europe. Trading and 'Productive' Sites, 650-850 (2003)

Pietersma, J., blogspot Friezen op kruistocht (1217-1221)

Phoa, L.A. & Schaaf, van der M., Drinkbare rivieren. Een reis, een droom, een levenswerk (2021)

Poortinga, Y., Noedlik doel. Frisia-Rige 6 (1937)

Popta, van Y., When the Sea becomes the Shore. New maritime archaeological insights on the dynamic development of the northeastern Zuyder Zee region (AD 1100 - 1400), the Netherlands (2020)

Pye, M., The Edge of the World. How the North Sea made us who we are (2014)

R

Reinders, R., De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839) (2019)

Renswoude, van, O., Hoe Keltisch waren de Friezen? blog Taaldacht (november 2017)

Rieken, B., Nordsee ist Mordsee. Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen (2005)

Rijke, de P.J., Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie (2006)

Ritsema, A., Heligoland, Past and Present (2007)

Roesdahl, E., The Vikings (2016)

Roessing, W. & Lohof, E. (ed), Bronstijdboeren op de kwelders. Archeologisch onderzoek in Enkhuizen - Kadijken (2011)

Roymans, N., Heeren, S. & De Clercq, W., Social Dynamics in the Northwest Frontiers of the Late Roman Empire. Beyond decline or transformation (2017)

Rooijendijk, C., Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (2009)

Rowley, S.M., The Old English Version of Bede's Historia Ecclesiastica (2011)

Rüger, J., Heligoland. Britain, Germany, and the struggle for the North Sea (2017)

Russchen, A., New Light on Dark-Age Frisia (1967)

S

Saint-Exupéry, de A., De letj prens. Mä dön biljen faan a ferfaader (2016)

Sanden, van der W. (ed), Veranderend verleden. Harm Tjalling Waterbolk. Mijn zoektocht naar structuur in onze voorgeschiedenis (2019)

Sanmark, A., Viking Law and Order. Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (2017)

Saupe, H.A., Der Indiculus Superstitionum Et Paganiarum. Ein Verzeichnis Heidnischer Und Aberglaubischer Gebrauche Und Meinungen Aus Der Zeit Karls Grossen (1891)

Savelkouls, J., Het Friese Paard (2016)

Schiffels, S. et al, Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British migration history (2016)Schuit, van der W., De Canon van het Westerkwartier. t  Westerketier ien datteg iekploatsen op n riegje (2011)

Schrijver, P., Frisian between the Roman and the Early-Medieval Periods. Language contact, Celts and Romans (2017)

Schrijver, P., Language Contact and the Origins of the Germanic Languages (2014)

Schroor, M., Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (2000)

Schroor, M., Het Hoogland. Hart van de Ommelanden (2009)

Schurink, E., De sarcofaag van het verdronken dorp Etersheim (2011)

Schuyf, J., Heidense heiligdommen. Zichtbare sporen van een verloren verleden (2019)

Shipman, P., Femme Fatale. Love, Lies and the unknown life of Mata Hari (2007)

Shomette, D.G. & Haslach, R.D., Raid on America. The Dutch Naval Campaign of 1672-1674 (2020)

Shorto, R., The Island at the Center of the World. The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony That Shaped America (2004)

Siefkes, W., Ostfriesische Sagen und sagenhafte Geschichte (1963)

Sleeuwenhoek, B., Het Schrale Eind. Een reis langs de bedwongen Zuiderzee (2006)

Speet, B., Historische atlas van Kennemerland. Hart van Holland (2014)

Steensen, T., Die Friesen. Menschen am Meer (2020)

Steensen, T., Nordfriesland. Menschen von A-Z (2020)

Stoter, M. & Spiekhout, D. (ed.), Wij Vikingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (2019)

Straatsma, O., Ameland. Verrassende inkijkjes in de rijke geschiedenis van het eiland Ameland (2015)

Stracke, J.C., Altfriesische Trachten nach dem Handbuch des Unico Manninga (1967)

Strayed, C., Wild. From lost to found on the Pacific Crest Trail (2012)

T

Thiers, O., 't Putje van Heiloo. Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood (2005)

Thuijs, F., Moord & doodslag in drie eeuwen rechtsgeschiedenis (2020)

Tinbergen, N., The Herring Gull's World. A Study of the Social behavior of Birds (1960)

​Tolkien, J.R.R. & Bliss, A. (ed.), Finn and Hengest. The Fragment and the Episode (1982)

Tschan, F.J., History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, Adam of Bremen. With a new introduction and selected bibliography by Timothy Reuter (2002)

Tuuk van der L. (ed), Bonifatius in Dorestad. De evangeliebrenger van de Lage Landen - 716 (2016)

Tuuk, van der L., De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen (2011)

​Tuuk, van der L., De Franken in België en Nederland. Heersers in de vroege middeleeuwen (2016)

Tuuk, van der L., De Friezen. De vroegste geschiedenis van het Nederlands kustgebied (2013)

Tuuk, van der L., De Romeinse Limes. De grenzen van het Rijk in de Lage Landen (2017)

Tuuk, van der L., Katla. De reis naar Dorestad (2021)

Tuuk, van der L., Lof en Laster. Vrouwen in de vroege middeleeuwen (2019)

Tuuk, van der L., Radbod. Koning in twee werelden (2018)

Tuuk, van der L., Vikingen. Noormannen in de Lage Landen (2015)

Tyerman, C., How to plan a crusade. Reason and Religious War in the High Middle Ages (2015)

V

Venema, J., Beverwijck. A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664 (2003)

Velter, M. & Hoekstra, Y., Friese liefde. Koken met streekproducten (2009)

Verweij, M., De zusterkerk van Anloo: de SS. Michele e Magno te Rome, Magnuslezing (2014)

Vestdijk, S., Puriteinen en piraten (1945)

Vis, G.N.M. (ed), Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)

Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering (2007)

Vries, O., Bernardus Bucho Aytta van Swichum. Vorstendienaar in priesterhabijt (2009)

Vries, O., De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland (2012)

Vries, O., Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal (2021)

Vries, de J., Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (2018)

W

Walker, A.G.H., & Wits, O., Die nordfriesischen Mundarten (2001)

Wassenberg, T., Het walviskind. Een familiegeschiedenis rond de walvisvaart (2019)

Weij, van der A., Deabus et Dis Communibus. Thesis on the religious identity of auxiliary soldiers on the northern frontier of Roman Britain (2017)

Wiersma, J.P., Friesche mythen en sagen (1937)

Wiersma, J.P., Friesche Sagen (1934)

Wiersma, J.P. (ed), Rimen en teltsjes. Bruorren Halbertsma (1969)

Willemsen, A., Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400 – 700 na Chr (2015)

Willemsen, A. & Kik, H., Dorestad and its networks. Communitie, Contact and Conflict in Early Medieval Europe (2021)

Winn, R., The Salth Path (2019)

Winroth, A. The age of the Vikings (2014)

Winsemius, P., Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland (2014)

Winsemius, P., Rowena. De sage van een Friese prinses (2020)

Z

Zeeuw, de M. (ed), Puttentocht langs Heilige Bronnen (2013)

Zimmermann, Chr. & Jöns, H., Cultural Contacts between the Western Baltic, the North Sea Region and Scandinavia. Attributing runic finds to runic traditions and corpora of the Early Viking Age (2014)

Zoon, L. (red), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1281-1811 (2019)

Zwaenepoel, A. & Vandamme, D., Herders, schapen en natuurbeheer in de Zwinstreek (2016)