top of page

Literature

A

Aalders, H. & Voskuil, M., Logboek Slauerhoff. Dagboeken & reisverslagen (2023)

Abbott, J.S.C., Peter Stuyvesant. The Last Dutch Governor of New Amsterdam (1873)

Abramson, T., Studies in Early Medieval Coinage. Volume 2. New Perspectives (2011) 

Abulafia, D., The boundless sea. A human history of the oceans (2019)

Adams, D., The Ultimate Hitchhiker's Guide (1996)

Alexander, M., Beowulf. A verse translation (2001)

Althuysen, J., Friesche Rymlery (1755)

Altink, S., Huizen van illusies. Bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden (1987)

Anderson, I. & Angus , D. (eds.), Alice. Memoires of a Barbary Coast prostitute (2016)

Anonimous Amstelodamum, Het Amsterdamsch Hoerdom (1681)

Arentzen, W., Nicolaus Westendorp (1773-1836). Een dominee op zoek naar 't begin van 't Vaderlands Verleden (2022)

Asbeck, W.E., Tjede Peckes (1938)

B

Baalen, van H. & Piebes, W., De Ommelanden. Het water verbindt. Een hedendaags historisch reisverslag van de route. Band 1 t/m 4 (2020)

Baars-Visser, G., Besseling, H., Bleichrodt-Vegter, N., Bruijn, J.R., Raad, de H., Schilte, P. & Vonk-Uitgeest, I., De walvisjournalen van Aerjen Janz. Ruijs uit de Zijpe, 1783-1784 (2022)

Bach, R. & Munson, R., Jonathan Livingston Seagull (1970)

Bailey, G., Galanidou, N., Peeters, H., Jöns, H. & Mennenga, M. (eds.), The Archaeology of Europe's Drowned Landscapes (2020)

Bangma, J. & Jong, de A. & Joustra, W., De Lange. Hotze Schuil - keizer onder de kaatskoningen (2006)

Bangma, K., Dijkstra, N., Graaf, de S. & Mud, R., Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog (2023)

Bärenfänger, R. & Fisk, N., Der Plytenberg in Leer. Ein rätselhaftes Denkmal. Fragen und Antworten (1995)

Barnes, M.P., Runes. A handbook (2012)

Bathgate, G., Radio Broadcasting. A History of the Airwaves (2020)

Bazelmans, J., By Weapons Made Worthy. Lords, Retainers and their relationship in Beowulf (1999)

Bazelmans, J., Zijn de Friezen wel Friezen? (1998)

Beelen, H. & Biesheuvel, I. (eds.), Walvissen groot en vet. Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden (2018)

Bemmel, van A.A.B., Cohen, K.M., Doesburg, van J., Hermans, T., Huiting, J.H., Poppe, E.L., Renes, J. & Vliet, van K., De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen (2022)

Berendse, M. & Brood, P., Historische Atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt (2019)

Berkel, van G., Friese plaatsnamen verklaard. Reeks Nederlandse plaatsnamen Deel 11 (2017)

Berkel, van G. & Samplonius K., Nederlandse plaatsnamen verklaard. Reeks Nederlandse plaatsnamen deel 12 (2018)

Bernlef, J., Meeuwen (1975)

Besteman, J.C., Bos, J.M. & Heidinga, H.A., Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum (1992)

Betten, E., Kloosters in Friesland. Een inleiding (2009)

Betten, E., Terpen- en wierdenland (2018)

Bloemsma, J., Algemene geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek door H.W. Steenstra (1845)

Blokker, J., Blokker sr., J. & Blokker B., Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings (2005)

Boer, de D.E.H., Emo's reis. Een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212 (2017)

Boer, de D.E.H. & Cordfunke, E.H.P., Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (2010)

Boer, de P.A., à Steringa Idzerda. De pionier van de radio-omroep (1969)

Boeve, M. (ed.), Dertig dieren in de Middeleeuwen. Madoc (2017)

Bohn, R. (ed.), Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit (1999)

Bolton, T., Cnut the Great (2017)

Boomsma, P.R., Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon (1998)

Borghaerts, P., Houtstromen. Bossen, binten en boerderijen (2021)

Bos-van der Heide, H.S.E., Het Rudolfsboek (1937)

Bosman, A.V.A.J., Rome aan de Noordzee. Burgers en barbaren te Velsen (2016)

Both, F., Jausch, D. & Peters, H.G. (eds.), Archäologie Land Nedersachsen. 25 Jahre Denkmalschutzgesetz. 400.000 Jahre Geschichte (2006)

Braaksma, S.S., Fete. It nea earder fertelde ferhaal (2019)

Bracht, K., 100 Jahr Corps Frisia (1984)

Breay, C. & Story, J. (eds.), Anglo-Saxon Kingdoms. Art, Word, War (2018)

Bremmer, R.H., Frisian in Anglo-Saxon England: A historical and toponymical investigation (1981)

Bremmer, R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004)

Bremmer, R.H., "Thi Wilde Witsing": Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws (2020)

Brett, C., Brittany and the Atlantic Archipelago, 450-1200. Contact, Myth and History (2022)

Breuker, P., Boppe. In blomlêzing út de Fryske keatsliteratuer (1987)

Breuker, P., Het landschap van de Friese klei 800-1800 (2017)

Breuker, P., Fryslân yn de Gouden Iuw. Opfettingen. Ideeën. Ferbylding (2022)

Breuker, P. (ed.), De Fiifde Woansdei. 150 jier PC (1853-2003) (2003)

Breuker, P. (ed.), Kaatsen: lange traditie, levende sport (1997)

Brooks, S. & Harrington, S., The Kingdom and People of Kent AD 400-1066. Their history and archaeology (2010)

Brouwer, J.H., Haantjes, J. & Sipma, P. (eds.), Gysbert Japicx Wurken (1966)

Brouwers, L.L., Ameland. De Vrije Heerlijkheid (2013)

Brouwers, M. & Kooij, van der M., Tussen de dijken. Herinneringen aan het Ambonezenbosje (2022)

Bruijn, I., Ship's Surgeons of the Dutch East Company. Commerce and Progress of Medicine in the Eighteenth Century (2009)

Bruijn, J.R., Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964 (2019)

Bruijn, J.R., Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (2016)

Bruinsma, A., Baardmannen. Tweehonderd indringende portretten (2016)

Bruinsma, A. & Bruinsma-de Vries, C., It Gesicht fan Fryslân. 111 ferhalen en portretten oer libben en lok yn Fryslân (2022)
Bruna, D., De redding (2021)

Buijtendorp, T., De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen (2021)

Buijtenen, van M.P., De grondslag van de Friese vrijheid (1953)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 1: 764 - 1300 (1995)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300 - 1450 (1996)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450 - 1575 (1998)

Buisman, J., & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 (2000)

Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 5: 1675-1750 (2021) 

Bunt, van de A., Wee de overwonnenen. Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen (2020)

C

Camphuysen, K., De zilvermeeuw (2018)

Carmiggelt, A., De 'Koningsterp' van Wijnaldum. De Friese elite in de vroege Middeleeuwen (2000)

Christensen, A.N., Maritime connections across the North Sea. The exchange of maritime culture and technology between Scandinavia and the Netherlands in the early modern period (2021)

Clerinx, H., De god met de maretak. Kelten en de Lage Landen (2023)

Cordfunke, E.H.P., Begraven verleden. Hoven en kastelen in Kennemerland 850-1350 (2018)

Cordfunke, E.H.P., Een graafschap achter de duinen. Het ontstaan en de vorming van het graafschap Holland [850-1150] (2018)

Cordingly, D., Women Sailors and Sailor's Women. An Untold Maritime History (2001)

Coulthard, S., A Short History of the World According to Sheep (2020)

Crawford, S. Anglo-Saxon England 400-790 (2018)

D

Davis, R.C., Christian Slaves, Muslim Masters. White slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800 (2003)

De Maesschalck, E., De graven van Vlaanderen (861-1384) (2019)

Dekker, R. & Pol van de L., Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (1989)

Delantly, G. & Matto, M. (eds.), The Word Exchange. Anglo-Saxon poems in translation; Maxims I (2011)

Demangeon, A. & Febvre, L., Le Rhin. Problèmes d'histoire et d'économie (1935)

Denekamp, N., Alleen op een eiland. Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat (2015)

Derks, T. & Roymans, N. (eds.), Ethnic Constructs in Antiquity : The Role of Power and Tradition; Bazelmans, J., The early-medieval use of ethnic names from classical antiquity. The case of the Frisians (2009)

Dhaeze, W., The Roman North Sea and Channel Coastal Defence. Germanic Seaborne Raids and the Roman Response (2019)

Dickerson, M.T., The Finnburg Encounter (1991)

Diekamp, W., Die Vitae Sancti Liudgeri (1923)

Dijkstra, A., De Hemelbouwer. Een biografie van Eise Eisinga (2021)

Dijkstra, A., Frieswijk, J., IJssennagger, N., Kist, M., Knottnerus, O., Koopmans, J., Molema, M., Nijdam, H., Rus, S. & Zijlstra (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Deel 96 (2016)

Dijkstra, M.F.P., Rondom de mondingen van de Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3de en de 9de eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek (2011)

Dijkstra, H. & Herrema, G., Fries vlas (2024)

Dijkstra, M.F.P. & Koning, de J., All quiet at the western front (2014)

Dirks, C.H., Geschichte Ostfrieslands. Von der Freiheit der Friesen bis zu Deutschlands witzigstem Otto (2023)

Doedens, A. & Houter, J., De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (2018)

Doedens, A. & Houter, J., Zeevaarders in de Gouden Eeuw (2022)

Doorn, van F., De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee (2017)

Doorn, van F., De Friezen. Een geschiedenis (2021)

Driel-Murray, D. van & Plicht, van der H., Het gelijk van Boeles: schoenvondsten uit de Friese terpen (2016).

Drost, H. (ed.), De bevrijding van Harlingen. 75 jaar Centraal Comité 1945 (2020)

Düwel, K. & Nedoma, R., Runenkunde (2023)

Dykstra, W., Uit Friesland's volksleven. Van vroeger en later (1966) 

E

Eijnatten, van J. & Lieburg, van F., Nederlandse religie geschiedenis (2005)

Eisma, C.D., Meester Ligthart. 'Wim, Zus, Jet' en al die andere kinderen (2004)

Emanuel, J.P., Black Ships and Sea Raiders. The Late Bronze and Early Iron Age Context of Odysseus' Second Cretan Lie (2017)

Engeler, C. (ed.), Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum (2021)

Engelkes, G.G., Der schwarze Rolf (1936)

Engen, van H., Nijdam, H. & Vliet, van K. (eds.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen (2021)

F

Faber, H.C., In Rechte Fries. Een juridisch bestuurswetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer (1995)

Faber, H.C., Sizzen en dwaan. Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het taalbeleid van acht gemeenten in Fryslân (1995)

Faber, K.P.H. & Faber, L.A., De eerste koningen van Nederland (2007)

Falk, O., A Dark Age Peter Principle: Beowulf's incompetence threshold (2010)

Faltings, J.I., Föhrer Grönlandfahrt im 18. und 19. Jahrhundert (2011)

Faltings, V.F. & Jannen, R., Twäärs üüs en halligschep. Swäärs üs en halagsjep. Lexikon der friesischen Redewendungen von Föhr und Amrum (2016)

Feddersen, B.H. & Asbach, W., Der historische Walfang der Nordfriesen. 1 (1991)

Federaesje fen Fryske Studinteforienings, de, Frysk Studinte-Almenak 1940 (1941)

Federaesje fen Fryske Studinteforienings, de, Frysk Studinte-Almanak 1948 (1949)

Feenstra, H. & Feenstra, B., Frysk bakboek (2021)

Ferwerda, L., Een Uytland gheheten Bil. De geskidenis fan de gemeente 't Bildt (2005)

Fleming, R., Britain after Rome. The Fall and Rise. 400 to 1070 (2010)

Folkerts, R., Die Theelacht zu Norden. Ein seit 1100 Jahren auf genossenschaftlicher Basis geführter Familienverband (1986)

Fouracre, P. (ed.), The New Cambridge Medieval History. Volume I c. 500 - c. 700 (2013)

Futselaar, R., Halink, S., Keulen, B., Knottnerus, O., Mol, H., Olthof, J., Sijens, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Thema: Tweeduizend jaar Friezen en hun landschap. Deel 103 (2023)

Futselaar, R., Keulen, B., Kist, M., Knottnerus, O., Mol, H., Olthof, J., Sijens, D., Spiekhout, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Thema: Fan nijsblêd oant podcast - over nieuwscultuur in Fryslân. Deel 102 (2022)

Futselaar, R., Kist, M., Knottnerus, O., Keulen, B., Mol, H., Nijdam, H., Olthof, J., Sijens, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Thema: Koning Redbad. Deel 100 (2020)

Futselaar, R., Kist, M., Knottnerus, O., Keulen, B., Mol, H., Nijdam, H., Olthof, J., Sijens, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Thema: Verzet, accommodatie en coöperatie tijdens de bezetting in Friesland. Deel 101 (2021)

G

Gildemacher, K.F., Het Friese water (2015)

Ginkel, van E. & Vos, W., Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Zuid-Holland (2018)

Goede, de A., Koning Redbad (1937)

Goldsworthy, A., Hadrian's Wall. Rome and the Limits of Empire (2018)

Gorp, van P.J.M., Friese mantels. Een wolnijverheid van voor Christus tot in de 11de eeuw (1986)

Gottschalk, F., Das grüne Leuchten des Himmels. Leben und Sterben der Tjede Peckes. Eine fiktive Frauenbiografie zu Beginn des 16. Jahrhunderts (2009)

Graaf, de M., Het foute pad. Moed, Leed en Tranen (2018)

Graaf, de R., Oorlog om Holland, 1000-1375 (2004)

Gransbergen, C., Een walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (2018)

Green, D.H. & Siegmund, F., The Continental Saxons. From the Migration Period to the tenth century (2003)

Grierson, P. & Blackburn, M., Medieval European Coinage. The Early Middle Ages 5th-10th centuries (1986)

Groenendijk, H. & Bärenfänger, R., Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren en het Dollardgebied (2008)

Groningen, van C.L., Leupen, P.H.D. & Taverne, E.R.M., Rhenen 750 jaar stad. Symposium 28 maart 2008 (2008)

Gros, F., Marcher, une philosophie (2013)

Groth, K., Quickborn (1871)

Grundner, T. (ed.), The Lady Tars. The Autobiographies of Hannah Snell, Mary Lacy and Mary Anne Talbot (2008)

H

Haan, de A.C. (ed.), Roeiend redden. Het roeireddingwezen van Texel tot Rottum (1976)

Haan, de H. & Vaart, van der J.H.P., Amerikaanse boerderijen in Fryslân. Inspiratiebronnen, bouwers en modellen (2021)

Haan, de P. & Huisman, K (eds.), Gevierde Friezen in Amerika (2009)

Halbertsma, H., Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2000) 

Hanewald, R. (ed.), UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Der offizielle Reiseführer (2018)

Hansen, C.P., Chronik der friesischen Uthlande (1856)

Harari, Y.N., Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid (2012)

Harrington, S. & Welch, M., The Early Anglo-Saxon Kingdoms of Southern Britain AD 450-650. Beneath the Tribal Hidage (2014)

Haywood, J., Dark Age Naval Power. A Reassessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring Power (1991)

Hazenberg, T. & Heijden, van der P., Varen op de Romeinse Rijn. De schepen van de Zwammerdam en de limes (2016)

Heeren, S. & Feijst, van der L., Fibulae uit de Lage Landen. Brooches from the Low Countries (2017)

Heeren, S. & Willemsen, A. (eds.), Fibula's. Vondsten, vormen & mode (2017)

Heerma van Voss, L., Michael Pye's Edge of the World. Een succesvolle, maar mislukte geschiedenis van de Noordzee (2016)

Heerma van Voss, L. Bouras, N., Hart, 't M., Heijden, van der M. & Lucassen, L. (eds.), Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland (2022)

Hees, van R., De grote kerkrestauratie in de periode 2007-2012. Il grande restauro della chiesa dei Santi Michele e Magno nei periodo 2007-2012 (2013)

Helsing, J., De woorden wolf en hond in plaatsnamen (1961)

Henderikx, P.A., Land, Water en Bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen (2001)

Henkes, B., Sporen van het slavernijverleden in Fryslân (2021)

Henson, D., The origins of the Anglo-Saxons (2006)

Henstra, D.J., Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (c. 700-1200) (2012)

Henstra, D.J., The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account of former Frisia  c.600-c.1500 (1999)

Heuff, J., De Waddenzee. Vaargebieden tussen Den Helder en Sylt (2004)

Higham, N.J. & Ryan, M., The Anglo-Saxon World (2013)

Hilbers, D., Wadden. De Natuurgids (2019)

Hines, J., The Anglo-Frisian question (2014)

Hines, J., The role of the Frisians during the Settlement of the British Isles (2001)

Hines, J. & IJssennagger, N.L. (eds.), Frisians and their North Sea Neighbours. From the fifth century to the Viking Age (2017)

Hines, J. & IJssennagger-van der Pluijm, N.L. (eds.), Frisians of the Early Middle Ages (2021)

Hoekstra, D., Glans op het Wad. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (2020)

Hoekstra, W., De Friese boerderij. 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats (2009)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 1ste deel (1873)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 2de deel (1873)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 3de deel (1873)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 4de deel (1873)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 5de deel (1873)

Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 6de deel (1873)

Holm, S., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Walfangs der Nordfriesen (2003)

Homerin, D., A l'aube de l'Europe, un saint friso-gascon: la légende dorée de saint Fris de Bassoues (1ère partie) (1999)​​

Hoogeveen, T., De geur van hooi. Hoe het boerenleven in Nederland veranderde (2020)

Hout, van J., De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk (2017)

Huiskes, B., Eeuwige rust op de Donderberg. Een groot vroegmiddeleeuws grafveld bij Rhenen (2011)

Huisman, K., De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen (2003)

Huisman, K., Penjumer Halsbân (1994)

Hunink, V., Tacitus. In moerassen & donkere wouden. De Romeinen in Germanië (2015)

I

Iba, E.M. (ed.), Hake Betken siene Duven. Das große Sagenbuch aus dem Land an Elb- und Wesermündung (1993)

IJsseling, H., Beacons of Light. Aerial photography of lighthouses in northwestern Europe (2022)

IJssennagger, N.L., Between Frankish and Viking: Frisia and Frisians in the Viking Age (2017) 

IJssennagger, N.L., Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World (2017)

Ironmonger, J., Not Forgetting the Whale (2020)

Israel, J., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall (1995)

J

Jacobs, T.J.M., Friese vorsten (2020)

Jansen, M. & Oostendorp, van M., Taal van de Wadden (2004)

Jasnen, H.P.H. & Janse, A. (transl.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (1991)

Jansen, S. & Lokven, van M., Rivierenland. Nederland van Aa tot Waal (2018)

Jensma, G., Het Oera Linda-boek (2022)

John, E., Reassessing Anglo-Saxon England (1996)

Jong, de W., Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild? (2002)

Jong, 't H., De dageraad van Holland. De geschiedenis van het graafschap 1100-1300 (2018)

Jongen, L. (transl.), Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger (2009)

K

Kagge, E., Walking. One step at a time (2018)

Kantelhardt, S.R., Der Bote des Königs. Die Britannien-saga 1 (2023)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Friesland (2010)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Groningen en Drenthe (2010)

Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken van Van Harlingen tot Wilhelmshaven (2007)

Kauffmann, P.E., Recherches numismatiques, Triens Audulfe - monétaire (Mérovingiens, website)

Kessler, D., Friesland, het kleinste land op aarde - Friesland, the smallest country on earth (2017)

Kist, M., Knottnerus, O., Keulen, B., Mol, H., Molema, M., Nijdam, H., Rus, S., Sijens, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Deel 98 (2018)

Kist, M., Knottnerus, O., Keulen, B., Mol, H., Molema, M, Nijdam, H., Rus, S., Sijens, D. & Zijlstra, H. (eds.), De Vrije Fries. Jaarboek. Deel 99 (2019)

Klaeber, Fr. (ed.), Beowulf and the Fight at Finnsburg (1922)

Klaesoe, I.S. (ed.), Viking trade and settlement in continental Western Europe (2010)

Klerk, de A., Vlaardingen in de wording van het graafschap Holland 800-1250 (2018)

Kloek, E., 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013)

Knaap, van der J., Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777-1778 (2019)

​Knottnerus, O.S., De vergeten Friezen. Een mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een boeiend thema (2008)

Knottnerus, O.S., Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier (2009)

Knottnerus, O.S, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water (2008)

Kok, A., Randland. Portret van Friese en Groningse kuststrook (2002)

Kok, de G., Walcherse ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 (2020)

Kooistra, L. & Jansma, K., Witboek Friesland. Februari '79 (1979)

Kort, de J.W., Groenewoudt, B. & Heeren, S. (eds.), Goud voor de goden. Onderzoek naar de cultusplaats uit de vroege middeleeuwen in het natuurgebied Springendal bij Hezingen (gemeente Tubbergen). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 280 (2023)

Kuipers, J.J.B., Jensma, G. & Vries, O., Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden (2011)

Kurlansky, M., Cod. A biography of the fish that changed the world (1997)

Kurlansky, M., Salt. A world History (2002)

Kurowski, F., Die Friesen. Das Volk am Meer (2019)

L

Laan-Meijer, van der E., Schroor, M., Ottens, W. & Bokma, J., Friese dijken (2022)

Laan, van der J., De bijzondere voorwerpen uit de opgravingen in Ezinge (2016)

Lambooij, H.Th.M. & Mol, J.A. (transl.), Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (2001)

Langen, de G.J., Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de Vroege en de Volle Middeleeuwen (1992)

Langen, de G.J. & Mol, H., Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw. De casus Rienck Hemmema te Hitzum (2022)

Lanzing, F., Soldaten van Smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914 (2005)

Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 1). Peuples, cultures, territoires (2011) 

Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 2). Centres, communications, échanges (2011)

Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 1). Essai (1983)

Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 2). Corpus des Sources écrites (1983)

Lebecq, S., The Frisian trade in the Dark Ages. A Frisian or a Frankish/Frisian trade? (1992)

Leeuwen, van J., Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland (1826)

Leeuwen, van J., Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie. Archeologisch onderzoek naar de (vroeg)middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste regionale centrum van West-Friesland in de periode 675-1298 (2014)

Lehr, P., Pirates. A new history, from Vikings to Somali raiders (2019)

Leinenga, J.R., Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied (1995)

Leinenga, J.R., Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (2018)

Leyser, H., A short history of the Anglo-Saxons (2017)

Lokin, J.H.A. & Jansen, C.J.H. & Brandsma, F., Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17de en 18de eeuw (1999)

Looijesteijn, L., Muurling, S., Petterson, A., Ridder, de T. & Zee, van der A., Het ontstaan van het graafschap Holland; Holland, historisch tijdschrift (2018)

Looijenga, A. & Popkema, A. & Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening (2017)

Louman, J.P.A., Fries waterstaatbestuur. Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (2007)

Lucas, E.V., A wanderer in Holland (1905)

Lugt, F., Rijnland in de donkere eeuwen. Van de komst van de Kelten tot het ontstaan van het graafschap (2021)

Lukezic, C. & McCarthy, J.P. (eds.), The Archaeology of New Netherland. A World Built on Trade (2021)

Lunsford, V.W., Piracy and Privateering in the Golden Age Netherlands (2005)

M

Manco, J., The Origins of the Anglo-Saxons. Decoding the Ancestry of the English (2018)

Männer vom Morgenstern, Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Jahrbuch 50 (1969)

Matto, M. & Delanty, G. (eds.), The Word Exchange - translation of the Exeter Book (2011)

McKitterick, R. (ed.), The New Cambridge Medieval History. Volume II, c. 700 - c. 900 (2013)

Meeder, S. & Goosmann, E., Redbad. Koning in de marges van de geschiedenis (2018)

Mees, K., Burial, Landscape and Identity in early medieval Wessex (2019)

Meier, D., Die Halligen. In Vergangenheit und Gegenwart (2020)

Meier, D., Seefahrer, Händler und Piraten im Mittelalter (2004)

Meier, D., Kühn, H.J. & Borger, G.J., Der Küstenatlas. Das schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit und Gegenwart (2013)

Meijlink, B., Silkens, B. & Jaspers, N.L., Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand (2017)

Miltenburg, H. & Strikwerda, R., Cows in the picture. The cow presented on 200 historical postcards (2017)

Mitchell, S., Beowulf (2017)

Mol, J.A., De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (1991)

Mol, J.A., De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 (2017)

Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (2011)

Mol, J.A. & Smithuis, J., De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland (2008)

Molen, van der S.J., Frysk Sêgeboek, I (1939)

Molen, van der S.J., Frysk Sêgeboek, II (1940)

Molen, van der S.J., Frysk Sêgeboek, III. Historyske sêgen (1941)

Molen, van der S.J., Frysk Sêgeboek, IV. Leginden (1943)

Molen, van der S.J., Oorsprong en geschiedenis van de Friezen (1981)

Moolenbroek, van J., Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl. Acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld (2016)

Mulder-Bakker, A.B. & Bremmer, R.H. (eds.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200-1580 (2021)

Mulder-Bakker, A.B. & Carasso-Kok, M. (eds.), Gouden Legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden (1997) 

Muuß, R., Der eiderstedter Haubarg. Herausgegeben von Ludwig Fischer unter Mitarbeit von Johannes Matthießen und Thomas Steensen (2022)

Muuß, R., Nordfriesische Sagen (1933)

Muskens, M.P.M., De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis (1989)

N

Naber, M.J. & Smit, E., Romeinse veldtochten. 7 wandelingen langs de noordgrens van het Romeinse Rijk (2016)

Naismith, R., Making Money in the Early Middle Ages (2023)

Nicolay, J., Nieuwe bewoners van het terpgebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.) (2005) 

Nicolay, J. (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (2010)

Nicolay, J. & Eerden, van R. (eds.), Noord-Holland in het eerste millennium. Deel 1 (2023)

Nicolay, J. & Eerden, van R. (eds.), Noord-Holland in het eerste millennium. Deel 2 (2023)​

Nicolay, J. & Langen, de G. (eds.), Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie. Deel I: het onderzoek in woord en beeld (2023)

Nicolay, J. & Langen, de G. (eds.), Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie. Deel II: profiel- en vlaktekeningen (2023)

Nicolay, J. & Langen, de G. (eds.)Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (2015)

Nicolay, J. & Schepers, M. (eds.), Embracing the salt marsh: foraging, farming and food preparation in the Dutch-German coastal area up to 1600 AD. Studies in honour of Annet Nieuwhof (2022)

Niemeyer, M. (ed.), Handbuch des Friesischen (2001)

Nieuwenhuijsen, K., Robrecht de Fries. Graaf van Vlaanderen. Held van Holland (2022)

Nieuwenhuijsen, K., Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 (2016)

Nieuwenhuijsen, K. (ed.), De Slag bij Vlaardingen 1018 (2018)

Nieuwhof, A., Anglo-Saxon immigration or continuity? Ezinge and the coastal area of the northern Netherlands in the Migration Period (2012)

Nieuwhof, A., De wierde Wierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek (2006)

Nieuwhof, A., Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of northern Netherlands 600 BC-AD 300 (2015)

Nieuwhof, A., Ezinge Revisited. The Ancient Roots of a Terp Settlement. Volume 1: Excavation - Environment and Economy - Catalogue of Plans and Finds (2020)

Nieuwhof, A. (ed.), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (2016)

Nieuwhof, A. (ed.), The excavations at Wijnaldum. Volume 2: Handmade and wheel-thrown pottery of the first millennium AD (2020)

Nieuwhof, A. & Buursma, A. (eds.), Van Drenthe tot aan 't Wad. Over landschap, archeologie en geschiedenis van Noord-Nederland. Essays ter ere van Egge Knol (2023)

Nieuwhof, A., Knol, E. & Nicolay, J. (eds.), De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (2019)

Nieuwhof, A., Knol, E. & Schokker, J. (eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie (2018)

Nieuwhof, A., Nicolay, J. & Wiersma, J. (eds.), De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling (2018)

Nijdam, H., A Comparison of the Injury Tariffs in the Early Kentish and the Frisian Law Codes (2014)

Nijdam, H., Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (2008)

Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de Wadden (2018)

Noordhoff, I., Schaduw kust. Vier generaties hertekenen de rand van de Waddenzee (2018)

O

Olsen, K.M., Gulls of the World. A Photographic Guide (2018)

Oosthuizen, S., The Anglo-Saxon Fenland (2017)

Oosthuizen, S., The Emergence of the English (2019)

Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten (1932)

Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten. Erster Teil (1900)

Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten. Zweiter (Schluß-) Teil (1902)

P

​Paine, L., The sea and civilization. A maritime history of the world (2013)

Peek, C., Hüser, A. & Meier, U.M., Die Gräber der Fallward. Ausstellung im Museum Burg Bederkesa (2022)

Penning, Y., Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog (2006) 

Pestell, T., The Kingdom of East Anglia, Frisia and Continental Connections, c. AD 600 – 900 (2014)

Pestell, T. & Ulmschneider (eds.), Markets in Early Medieval Europe. Trading and 'Productive' Sites, 650-850 (2003)

Phoa, L.A. & Schaaf, van der M., Drinkbare rivieren. Een reis, een droom, een levenswerk (2021)

Pietersma, J., Friezen op kruistocht (1217-1221) (website)

Pleijster, E.J., Veeken, van der C. & Jongerius, R., Dijken van Nederland (2014)

Poage, S., Hengist. Exile, Warlord, Britain's First Anglo-Saxon King (2023)

Pol, van de L.C., The Burgher and the Whore. Prostitution in Early Modern Amsterdam (2011)

Poortinga, Y., Noedlik doel. Frisia-Rige 6 (1937)

Popert, H., Helmut Harringa. Een verhaal uit onzen tijd (1911)

Popta, van Y., When the Sea becomes the Shore. New maritime archaeological insights on the dynamic development of the northeastern Zuyder Zee region (AD 1100 - 1400), the Netherlands (2020)

Pye, M., The Edge of the World. How the North Sea made us who we are (2014)

R

Ragazzoli, C., Harmanşah, Ö., Salvador, C. & Frood, E. (eds.), Scribbling through History. Graffiti, Places and People from Antiquity to Modernity (2018)

Reinders, R., De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839) (2019)

Renswoude, van, O., Hoe Keltisch waren de Friezen? (2017)

Rieken, B., Nordsee ist Mordsee. Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen (2005)

Rijke, de P.J., Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie (2006)

Ritsema, A., Heligoland, Past and Present (2007)

Roesdahl, E., The Vikings (2016)

Roessing, W. & Lohof, E. (eds.), Bronstijdboeren op de kwelders. Archeologisch onderzoek in Enkhuizen - Kadijken (2011)

Roodhuyzen, T., De Friese Admiraliteit (2003)

Rooijendijk, C., Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (2009)

Roos, R. (ed.), Duinen en mensen. Noordkop en Zwanenwater (2011)

Roos, R. & Wel van der N. (eds.), Duinen en mensen. Texel (2013)

Rowley, S.M., The Old English Version of Bede's Historia Ecclesiastica (2011)

Roymans, N., Heeren, S. & De Clercq, W., Social Dynamics in the Northwest Frontiers of the Late Roman Empire. Beyond decline or transformation (2017)

Rüger, J., Heligoland. Britain, Germany, and the struggle for the North Sea (2017)

Russchen, A., New Light on Dark-Age Frisia (1967)

S

Saeftel, F., Haubarg und Barghus, die friesischen Großhäuser an der Schleswigholsteinischen Westküste (1930)

Saint-Exupéry, de A., De letj prens. Mä dön biljen faan a ferfaader (2016)

Sanden, van der W. (eds.), Veranderend verleden. Harm Tjalling Waterbolk. Mijn zoektocht naar structuur in onze voorgeschiedenis (2019)

Sanmark, A., Viking Law and Order. Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (2017)

Saupe, H.A., Der Indiculus Superstitionum Et Paganiarum. Ein Verzeichnis Heidnischer Und Aberglaubischer Gebrauche Und Meinungen Aus Der Zeit Karls Grossen (1891)

Savelkouls, J., Het Friese Paard (2016)

Schaik, van R., Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering (1985)

Schiffels, S. et al, Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British migration history (2016)

Schilstra, J.J., Brandt Buys, L. & Jong, de C., De stolp te kijk. De stolpboerderij: toen, nu en straks (2004)

Scholtes, M., De Noordzeekust. Havens en zeegaten tussen Nieuwpoort en Delfzijl (2007)

Schuit, van der W., De Canon van het Westerkwartier. t Westerketier ien datteg iekploatsen op n riegje (2011)

Schrijver, P., Frisian between the Roman and the Early-Medieval Periods. Language contact, Celts and Romans (2017)

Schrijver, P., Language Contact and the Origins of the Germanic Languages (2014)

Schroor, M., Harlingen. Geschiedenis van de Friese havenstad (2015)

Schroor, M., Het Hoogland. Hart van de Ommelanden (2009) 

Schroor, M., Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (2000)

Schurink, E., De sarcofaag van het verdronken dorp Etersheim (2011)

Schuyf, J., Heidense heiligdommen. Zichtbare sporen van een verloren verleden (2019)

Shipman, P., Femme Fatale. Love, Lies and the unknown life of Mata Hari (2007)

Shippey, T., Beowulf and the North before the Vikings (2022)

Shomette, D.G. & Haslach, R.D., Raid on America. The Dutch Naval Campaign of 1672-1674 (2020)

Shorto, R., The Island at the Center of the World. The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony That Shaped America (2004)

Sicking, L., Elke provincie een eigen Gouden Eeuw. De bloeiperiodes van Nederland. 7de-21ste eeuw (2024)

Siefkes, W., Ostfriesische Sagen und sagenhafte Geschichte (1963)

Sierksma, K., Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Christus-prediker (742-809) (1995)

Sindbæk, S.M. (ed.), Northern Emporium. The making of Viking-age Ribe. Vol. 1 (2022)

Sleeuwenhoek, B., Het Schrale Eind. Een reis langs de bedwongen Zuiderzee (2006)

Smeyers, K., Wolf. Wildernisgeschiedenis (2023)

Søvsø, M., Ribe 700-1050. From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia (2020)

Speet, B., Historische atlas van Kennemerland. Hart van Holland (2014)

Spiekhout, D. (ed.), Vrijheid Vetes Vagevuur. De middeleeuwen in het noorden (2022)

Stark, S.J., Female Tars. Women aboard ship in the age of sail (1996)

Steensen, T., Die Friesen. Menschen am Meer (2020)

Steensen, T., Nordfriesland. Menschen von A-Z (2020)

Stegenga, W., De Friese koe. Een geschiedenis in woord en beeld (2008)

Stellingwerf, I (ed.), HH. Michaël en Magnus. De Kerk van de Friezen in Rome (2007)

Stenton, F., Anglo-Saxon England (1943)

Stevens, L., The Lovers. A play in three acts (1957)

Stoter, M. & Spiekhout, D. (eds.), Wij Vikingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (2019)

Straatsma, O., Ameland. Verrassende inkijkjes in de rijke geschiedenis van het eiland Ameland (2015)

Stracke, J.C., Altfriesische Trachten nach dem Handbuch des Unico Manninga (1967)

Stratford, B., Anglo-Saxon Myths. The Struggle for the Seven Kingdoms (2022)

Strayed, C., Wild. From lost to found on the Pacific Crest Trail (2012)

Strikwerda, R., Melkweg 2000 (1998)

T

Tebo, A., Break The Beast. A classic retold (2023) 

Thiers, O., 't Putje van Heiloo. Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood (2005)

Thijsse, J.P., Texel (1927)

Thuijs, F., Moord & doodslag in drie eeuwen rechtsgeschiedenis (2020)

Tinbergen, N., The Herring Gull's World. A Study of the Social behavior of Birds (1960)

​Tolkien, J.R.R., Bliss, A. (ed.), Finn and Hengest. The Fragment and the Episode (1982)

Tschan, F.J., History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, Adam of Bremen. With a new introduction and selected bibliography by Timothy Reuter (2002)

Tuuk van der L. (ed.), Bonifatius in Dorestad. De evangeliebrenger van de Lage Landen - 716 (2016)

Tuuk, van der L., De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen (2011)

​Tuuk, van der L., De Franken in België en Nederland. Heersers in de vroege middeleeuwen (2016)

Tuuk, van der L., De Friezen. De vroegste geschiedenis van het Nederlands kustgebied (2013)

Tuuk, van der L., De Romeinse Limes. De grenzen van het Rijk in de Lage Landen (2017)

Tukk, van der L., De Saksen. Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen (2024)

Tuuk, van der L., Katla. De reis naar Dorestad (2021)

Tuuk, van der L., Lof en Laster. Vrouwen in de vroege middeleeuwen (2019)

Tuuk, van der L., Radbod. Koning in twee werelden (2018)

Tuuk, van der L., Vikingen. Noormannen in de Lage Landen (2015)

Tyerman, C., How to plan a crusade. Reason and Religious War in the High Middle Ages (2015)

U

Unger, C.R., Codex Frisianus. En samling af norske konge-sagaer (1869)

V

Valken, M. (ed.), Kroniek van de mensheid (1984)

Velter, M. & Hoekstra, Y., Friese liefde. Koken met streekproducten (2009)

Ven, van der D.J., Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore (1970)

Ven, van der R., The Frisian. The legacy of Willibrord (2023)

Venema, J., Beverwijck. A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664 (2003)

Velter, M. & Hoekstra, Y., Friese liefde. Koken met streekproducten (2009)

Verweij, M., De zusterkerk van Anloo: de SS. Michele e Magno te Rome, Magnuslezing (2014)

Vestdijk, S., Puriteinen en piraten (1945)

Vis, G.N.M. (ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)

Visser, A.F. (ed.), Harlingers bij-naam (2004)

Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering (2007)

Vries, O., Bernardus Bucho Aytta van Swichum. Vorstendienaar in priesterhabijt (2009)

Vries, O., De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland (2012)

Vries, O., Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal (2021)

Vries, de J., Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (2018)

W

Wagner, A. & Ypey, J., Das Gräberfeld auf dem Donderberg bei Rhenen. katalog (2011)

Wal, van der C., Wolf yn harnas (2016)

Walker, A., Hoekstra, E., Jensma, G., Vanselow, W., Visser, W. & Winter, C (eds.), From West to North Frisia. A Journey along the North Sea Coast. Frisian studies in honour of Jarich Hoekstra (2022)

Walker, A.G.H., & Wits, O., Die nordfriesischen Mundarten (2001)

Wassenberg, T., Het walviskind. Een familiegeschiedenis rond de walvisvaart (2019)

Weij, van der A., Deabus et Dis Communibus. Thesis on the religious identity of auxiliary soldiers on the northern frontier of Roman Britain (2017)

Westerink, B., Wierdenlandschap (2022)

Westerman, F., Groanrepubliek. De graanrepubliek in het Gronings (2023)

Wiersma, J.P., Friesche mythen en sagen (1937)

Wiersma, J.P., Friesche Sagen (1934)

Wiersma, J.P. (ed.), Rimen en teltsjes. Bruorren Halbertsma (1969)

Willemsen, A., Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400 – 700 na Chr (2015)

Willemsen, A. & Kik, H., Dorestad and its networks. Communitie, Contact and Conflict in Early Medieval Europe (2021)

Winn, R., The Salth Path (2019)

Winroth, A. The age of the Vikings (2014)

Winsemius, P., Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland (2014)

Winsemius, P., Rowena. De sage van een Friese prinses (2020)

Wolf, van der K., Titia Bergsma. Frisian charm captivates Japanese (2021)

Woud, van der A., De Nederlanden. Het lege land 1800-1850 (2022)

Woude, van der D.M., Lit ús tinke oan âlde tiden (1972)

Z

Zeeuw, de M. (ed.), Puttentocht langs Heilige Bronnen (2013)

Zimmermann, Chr. & Jöns, H., Cultural Contacts between the Western Baltic, the North Sea Region and Scandinavia. Attributing runic finds to runic traditions and corpora of the Early Viking Age (2014)

Zoon, L. (ed.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1281-1811 (2019)

Zwaenepoel, A. & Vandamme, D., Herders, schapen en natuurbeheer in de Zwinstreek (2016)

bottom of page